Titulació y Experiència

Titulació y Experiència

  • Doctor en Dret. Tesi Doctoral: “Organizaciones y grupos criminales. Aproximación crítica a las categorías sinérgicas colectivas en el Derecho Penal.” (Veure índex en format PDF) *
  • Especialista Universitari en Criminologia (1994)
  • Especialista Universitari en Dret Penal y Ciències Penals (2000)
  • Especialista en Investigació de Accidents de Tràfic. Centre Universitari de Saragossa (2004)
  • Perit judicial en anàlisi i reconstrucció virtual d’accidents de tràfic.
  • Membre de la Comissió de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
  • Advocat en exercici des del 14 de setembre de 1995, amb activitat preferent en l’àrea de dret penal.
  • Nombroses conferències i cursos, dirigits o impartits, en diferents institucions universitàries i col·legis d’advocats.

L’experiència acumulada durant més de vint anys en l’exercici de la professió avala una sòlida formació en el camp del dret penal i processal penal, tot això amb vista a la recerca del millor resultat possible per als meus clients. A més d’aquesta experiència davant els tribunals de justícia, durant els últims anys també he participat com a perit expert en la reconstrucció de diverses causes d’assassinat i en l’elaboració de múltiples pericials sobre criminalística encomanats per altres despatxos dedicats al dret penal.

Activitat del despatx: dret Penal, Processal i Criminalística

El dret penal ha anat adquirint en les últimes dècades gran complexitat tècnica. Successives reformes del codi penal han ampliat enormement el catàleg de delictes i marcat diferents polítiques criminals no sempre compatibles entre si. L’especialització exclusiva en l’àmbit jurídic és avui imperativa si es pretén oferir un servei de qualitat. En el camp concret del dret penal aquesta especialització ha d’abastar tres àrees:

Dret Penal Substantiu. Assistim a un constant procés d’expansió i tecnificació del dret penal. Mai fins ara les reformes d’un codi penal havien estat ni tan successives en el temps ni tan extenses. L’aparició de nous delictes i noves formes de criminalitat (delinqüència organitzada, delinqüència econòmica de segona generació, corrupció, delictes tecnològics) exigeixen una formació contínua i un coneixement en profunditat dels problemes d’aplicació que es presenten en la pràctica forense.

Dret Processal Penal. Tant en la definició d’estratègies de defensa com d’acusació, el dret processal va adquirint dia a dia un major protagonisme. No en va gran part de les sentències absolutòries s’aconsegueixen per l’anul·lació de proves de càrrec que, a la llum de la jurisprudència de la Sala Segona del Tribunal Suprem o del Tribunal Constitucional, han suposat vulneració de drets fonamentals. D’altra banda, un coneixement exhaustiu del dret processal garanteix que es puguin utilitzar amb el millor rendiment tots els mitjans probatoris de què disposi la part.

Criminalística. La pràctica davant els tribunals de justícia demostra que en nombrosos procediments l’advocat penalista s’ha de recolzar sobre les ciències empíriques. De vegades l’èxit d’un procés depèn en gran manera dels coneixements tècnics que puguin haver-se adquirit en matèries com a medicina legal i forense, psicologia criminal o balística. La meva formació avala els coneixements i serveis que ofereixo en aquesta àrea.

 

*Nota: Per visualitzar l’arxiu, ha de disposar de l’aplicació gratuïta Acrobat Reader (descarregar aquí).