Filosofía del Despatx

Una defensa eficaç

Tant el sistema de treball com l’organització del despatx s’orienten cap a un objectiu principal: establir una defensa eficaç dels interessos que se li encomanen, ja sigui en la defensa dels imputats, com en l’exercici de l’acusació particular. Una defensa eficaç només s’aconsegueix amb dedicació i esforç.

És important dedicar temps tant a les entrevistes amb el client i amb els testimonis que aquest pugui aportar, com a l’estudi de la causa. Per això és condició indispensable limitar el nombre de casos anuals dels quals assumeixo la defensa per poder prestar un servei professional personalitzat i satisfactori.

La relació de confiança entre l’advocat i el client s’establirà sobre les bases deontològiques de confidencialitat, transparència i secret professional. A més ha d’existir consens i mutu acord entre el lletrat i el seu patrocinat pel que fa als objectius que es marquin en cada fase del procés.

Establir uns objectius clars i concrets i comptar amb unes línies de defensa ben traçades des de l’inici mateix del procés penal, són les millors garanties per enfrontar-se a un judici amb plantejaments eficaços.