Titulació i Experiència

 • Doctor en Dret. Tesi Doctoral: “Organizaciones y grupos criminales. Aproximación crítica a las categorías sinérgicas colectivas en el Derecho Penal.” (Veure índex en format PDF) *
 • Especialista Universitari en Criminologia (1994)
 • Especialista Universitari en Dret Penal y Ciències Penals (2000)
 • Especialista en Investigació de Accidents de Tràfic. Centre Universitari de Saragossa (2004)
 • Perit judicial en anàlisi i reconstrucció virtual d’accidents de tràfic.
 • Membre de la Comissió de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
 • Advocat en exercici des del 14 de setembre de 1995, amb activitat preferent en l’àrea de dret penal.
 • Nombroses conferències i cursos, dirigits o impartits, en diferents institucions universitàries i col·legis d’advocats.

Professionalitat, serietat i confiança

Establir uns objectius clars i concrets i comptar amb unes línies de defensa ben traçades des de l’inici mateix del procés penal, són les millors garanties per enfrontar-se a un judici amb plantejaments eficaços.

La Especialització: la nostra millor garantia

La especialització acadèmica i la experiència acumulada durant més de quinze anys en l’exercici de la professió avala una sòlida formació en el camp del dret penal i processal penal, tot això amb vista a la recerca del millor resultat possible per als meus clients. A més d’aquesta experiència davant els tribunals de justícia, durant els últims anys també he participat com a perit expert en la reconstrucció de diverses causes d’assassinat i en l’elaboració de múltiples pericials sobre criminalística encomanats per altres despatxos dedicats al dret penal.

Experiència acreditada en:

 1. Tràfic de drogues
 2. Delinqüència econòmica
 3. Accidents de trànsit
 4. Homicidi, assassinat
 5. Delinqüència organitzada
 6. Delictes imprudents
 7. Prevaricació i suborn
 8. Extradicions
 9. Violència de gènere
 10. Delictes patrimonials