Contratació y Honoraris

Les relacions entre el client i el despatx han d’estar presidides per la confiança que genera la claredat, tant en la relació contractual, com en l’establiment dels honoraris pactats.

La relació contractual

Seguint les directrius del Consell General de l’Advocacia Espanyola, el contracte d’arrendament dels meus serveis de lletrat l’articul per escrit en l’anomenada full d’encàrrec, document on apareixen relacionades tant les obligacions que contrec amb cada un dels meus clients com els drets i obligacions que assisteixen als meus clients en tant usuaris d’un servei professional.

La relació contractual s’ha d’establir segons les particulars circumstàncies de cada cas i segons els interessos concrets de cada client. Vegeu el següent model de full d’encàrrec (descarregar).*

Els honoraris

Una secció específica del full d’encàrrec ve dedicada a la fixació d’honoraris. Aquest és un punt que interessa especialment als clients que es plantegen contractar els serveis d’un lletrat i per això s’han de fixar d’una manera clara i concreta, tant en la seva quantia com en els terminis en què els mateixos hauran de ser abonats.

El client no només ha de conèixer l’import dels honoraris que haurà d’abonar al despatx, sinó l’import dels costos totals del procés (pagament de procurador, perits, etc.).

Per aconseguir la major transparència possible, s’ofereix abans de la contractació de serveis un pressupost tancat i escrit. Quan això no és possible (en moments molt inicials del procés, quan encara no es coneix l’abast o complexitat dels fets investigats o quan la causa es troba sota secret de sumari) es disposarà d’un pressupost provisional amb la fixació dels criteris que se seguiran per determinar els honoraris definitius.

*Nota: Per visualitzar l’arxiu, ha de disposar de l’aplicació gratuïta Acrobat Reader (descarregar aquí).